Faceți cunoștinț� cu c�știg�torul bursei de s�n�tate din 2017: Jahmil Lacey

Ca parte a viziunii noastre de a crea o lume mai puternic� și mai s�n�toas�, Healthline a acordat doi studenți absolvenți �nscriși �n semestrul de semestru al anului 2017 c�te o burs� de 10.000 de dolari pentru a-și continua studiile. Faceți cunoștinț� cu persoanele care și-au demonstrat angajamentul de a-și �mbun�t�ți comunitatea �n lupta �mpotriva diabetului de tip 2.

�n creștere, Jahmil Lacey știa c� era ceva diferit �n leg�tur� cu bunicul s�u, dar nu știa exact ce era. Ca un copil, se �ntreba de ce bunicul �i lovi degetul și-l f�cea s� s�ngereze. Se simțea confuz c�nd bunica �i slujea bunicul cu alimente diferite dec�t restul familiei.

Dar nu a fost p�n� c�nd el a fost mai �n v�rst� c� Lacey realizat exact ce se �nt�mpl�: Bunicul s�u a avut diabet de tip 2. Din p�cate, bunicul s�u nu a fost capabil s� se �ngrijeasc� �n mod corespunz�tor de sine �nsuși cu tulburarea și a decedat din cauza complicațiilor.

Pierderea celor doi bunici �i afecta ad�nc pe t�n�rul Lacey și știa c� atunci c�nd a devenit adult, el a vrut s� fac� ceva pentru a schimba lumea �n bine. El a vrut mai ales s�-i ajute pe b�rbați ca bunicul s�u s� �mbr�țișeze un stil de viaț� s�n�tos.

Studentul motivat, care va participa la programul post-bacalaureat postuniversitar la Charles Drew �nainte de a se �nscrie la școala medical� de la Școala de Medicin� David Geffen de la UCLA, a f�cut deja pași enormi �n comunitatea sa. Recent, a fondat TrapMedicine, o companie de �ngrijire a s�n�t�ții, care colaboreaz� cu frizerii locali pentru a aduce s�n�tate și resurse b�rbaților negri �n comunitatea lui Lacey.

�n parte din cauza luptelor pe care le-a urm�rit prin bunicul s�u, Lacey a vrut s� se concentreze pe sprijinirea acestui grup defavorizat din punct de vedere istoric �ntr-un loc �n care se simțea acas�.

Trapmedicina a fost cu adevarat nascuta ca un vehicul pentru educarea oamenilor, dar apoi a crescut in, Oh, am putea folosi de fapt acest spatiu pentru a oferi, de asemenea, servicii pe site-ul, Lacey spune.

Ceea ce a �nceput ca o leg�tur� cu un frizer �n orașul s�u natal a crescut �n dou� relații fructuoase cu magazinele din Oakland și San Francisco. El aduce elevii medicali și medicii direct �n saloane de coafur� unde efectueaz� verific�ri de baz� de s�n�tate, inclusiv proiecții de hipertensiune arterial�, lecturi de tensiune arterial� și lecturi de zah�r din s�nge, precum și educație de baz�. Citirile stau la frizerie, astfel �nc�t antrenorul de s�n�tate care lucreaz� acolo s� poat� ține evidența clienților de la o s�pt�m�n� la alta.

Lacey observ� c� modelul s�u de �ngrijire medical� este deosebit de important deoarece exist� o important� istorie rasial� care trebuie luat� �n considerare atunci c�nd este vorba despre b�rbații negri care caut� �ngrijire medical�. El leag� o ne�ncredere �ntre b�rbații negri și tinerii cu instituțiile medicale.

"Sunt discriminate și s-au f�cut s� se simt� mai puțin dec�t �ntr-o sal� de examen la un spital", explic� Lacey. "Ca rezultat, oamenii ar prefera mai degrab� doar ceva WebMD sau doar s� uite de tot ce trec și s� �ncerce s� aib� propriile remedii pentru a rezolva unele dintre problemele de s�n�tate pe care le au �n loc s� mearg� la doctor. “

Cercetarea coroboreaz� observațiile lui Lacey. Exemple date de studiul de sifilis Tuskegee din anii 1940, �n care b�rbații negri au fost infectați cu sifilis �n necunoștinț� de cauz�, la studii recente, care sugereaz� c� exist� o diferenț� m�surabil� �n calitatea evalu�rii durerii, tratamentului și �ngrijirea general� a pacientului �ntre alb și negru.

Dar doctorul motivat sper� c� fondurile din bursa Healthline �i vor permite s� aduc� un nou viitor al asistenței medicale, mai ales pentru b�rbații negri.

�și revars� energiile �n studiile și noul s�u startup și așteapt� cu ner�bdare s� stea �n picioare ca un st�lp de nou� direcție �n comunitatea sa. "Am luat nenum�rate ani �n școal� și am petrecut nenum�rate momente de a investi �n �ncercarea de a m� pune �n aceast� poziție pentru a putea fi o voce pentru oameni", explic� Lacey. - Nu accept asta cu ușurinț�.


Chaunie Brusie, BSN, este o asistent� medical� �nregistrat� cu experienț� �n munc� și livrare, �ngrijire critic� și asistenț� medical� pe termen lung. Locuiește �n Michigan �mpreun� cu soțul ei și cu patru copii și este autorul c�rții "Tiny Blue Lines.”